XXXIII. NEONATOLOGICKÉ DNY

S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

XXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

Dům kultury Metropol
Senovážné nám. 2, České Budějovice
ve dnech 8. – 10. 11. 2017

 

Milé kolegyně, vážení kolegové,
je mojí velice milou povinností pozvat Vás k nám do jižních Čech na Neonatologické dny, které po jedenácti letech znovu pořádáme v Českých Budějovicích. Připravili jsme pro Vás i pro ošetřovatelské profese v našem oboru jednu zásadní novinku. Touto novinkou je paralelní pořádání Neonatologických dnů a naší tradiční Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence, kterou jsme každoročně pořádali v květnovém termínu. Jsem si vědom, že především z organizačního hlediska jde o určitý, byť trochu rizikový, krok do neznáma, nicméně vyzkoušení tohoto modelu je pro nás velmi lákavá výzva. Pokud se týká samotných Neonatologických dnů, máme kromě jiného přislíbenou aktivní účast několika pozvaných řečníků z renomovaných evropských neonatologických pracovišť.

Věřím, že jak účast na odborném programu, tak i společenský program nebude pro Vás v žádném ohledu zklamáním. Těšíme se na setkání s Vámi.

Milan Hanzl

 

XXXIII. NEONATOLOGICKÉ DNY

8. – 10. 11. 2017

Vědecký výbor:

Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA

MUDr. Jozef Macko, Ph.D. doc. MUDr. Zdeněk Kokštejn, CSc. doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.

MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D. MUDr. Jan Malý, Ph.D. MUDr. Milan Hanzl, Ph.D.

Organizační výbor:

MUDr. Milan Hanzl, Ph.D. – předseda, Mgr. Aneta Jirušová, Mgr. František Vorel, MUDr. Vlasta Axmanová,

MUDr. Zdeňka Tomšíková,
MUDr. Alena Kárová,
MUDr. Jana Kroupová

Program

Program konference si můžete stáhnout zde

Středa 8. 11. 2017
Praesympozium, DK Metropol, České Budějovice. ve spolupráci se společnostmi DARTIN s.r.o. a Chiesi CZ, s.r.o.
Registrace: 14.00 – 18.00
Odborný program: 15.30 – 17.00 v DK Metropol Č. Budějovice
Fakultativní výlet (hrazen zvlášť): od 18 hodin Kláštery Český Krumlov
Čtvrtek 9. 11. 2017
Registrace: 07.30 – 16.00
Odborný program: 08.30 – 16.00 v DK Metropol Č. Budějovice
Společná večeře: 20.00 – 01.00 v Clarion Congress Hotel Č. Budějovice
Pátek 10. 11. 2017
Registrace: 07.30 – 09.00
Odborný program: 09.00 – 13.00 v DK Metropol Č. Budějovice

 

Tematické okruhy
 • Farmakoterapie novorozence
 • Neurointenzivní péče
 • Úpravy mateřského mléka – teorie, praxe a budoucnost
 • Časné a pozdní novorozenecké infekce nebakteriální etiologie
 • Epidemiologie a péče o novorozence
 • Volná sdělení a posterová sekce

Podmínky účasti:

 • Registrační poplatek pro účastníky při registraci do 30. 9. 2017: 1 500 Kč včetně DPH.
  Zahrnuje účast na přednáškách, dva obědy a občerstvení během přednášek.
  Při registraci po 30. 9. 2017 a na místě: 1 700 Kč včetně DPH.
 • Slavnostní večer v hodnotě 800 Kč není v ceně registračního poplatku.
 • Registrační poplatek i slavnostní večer, prosím, uhraďte na účet 2107918128/2700, variabilní symbol 179408.

  Poplatek nelze hradit poštovní poukázkou.

 • Zahraniční platby: č. účtu: 2107918128/2700, IBAN: CZ4427000000002107918128, SWIFT: BACXCZPP.
 • Přihlášky k aktivní účasti odešlete do 15. 9. 2017. Vědecký výbor si vyhrazuje právo výběru přednášek, případně jejich zařazení do posterové sekce.
 • Abstrakta přijatých sdělení, včetně posterových, zamýšlí organizátor akce vydat na CD jako součást kongresových materiálů (s ISBN číslem). Dále budou uveřejněny v Neonatologických listech ISSN 1211-1600. Souhlas vyjádříte prostřednictvím webového formuláře. V tomto případě prosíme o zaslání v textové podobě, vyjímečně v powerpointu nejpozději do 15.9.2017. Abstrakta nahrajte ve formátu word nebo powerpoint ve formuláři níže, popř. zašlete na emailovou adresu knihovna@nemcb.cz.
 • Postery (max. šířka 1 m, výška 2 m - doporučejeme 1,5 m). Abstrakta k posterům zasílejte na adresu knihovna@nemcb.cz.
 • Přihlášky k pasivní účasti odešlete do 24. 10. 2017.
 • Přihláškový formulář naleznete na www.cbneonatologie2017.cz. Přihlašování je možné pouze přes webové stránky.

Ubytování

Pro účastníky kongresu je zajištěna rezervace pokojů v Clarion Congress Hotelu a dalších ubytovacích kapacitách do 1. 10. 2017. Pokoje v hotelu Clarion popř. i další alternativy ubytování si, prosím, objednávejte přímo na níž uvedeném kontaktu.

Kontakt:
Jana Masáčková,
masackova@cksaturn.cz,
386 100 147, 725 582 195

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

SHRNUTÍ: DŮLEŽITÁ DATA

Přihlášky k aktivní účasti odešlete do 15. 9. 2017
Přihlášky k pasivní účasti odešlete do 24. 10. 2017

Abstrakta a abstrakta k posterům odešlete do 15. 9. 2017

Rezervace ubytovacích kapacit do 1. 10. 2017

XXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

9. – 10. 11. 2017

Organizační výbor:

Mgr. Jitka Troupová - předsedkyně
Bc. Michaela Kolářová
Mgr. Jana Romanová

Mgr. Aneta Jirušová
Mgr. Lucie Schwarzová
Eva Führerová

Program

Program konference si můžete stáhnout zde

Čtvrtek 9. 11. 2017
Registrace: 07.30 – 16.00
Odborný program: 10.00 – 16.30 v DK Metropol Č. Budějovice
Společenský program: 20.00 – 01.00 v Clarion Congress Hotel Č. Budějovice
Pátek 10. 11. 2017
Odborný program: 09.00 – 13.00 v DK Metropol Č. Budějovice
Tematické okruhy
 • Pozdní infekce u novorozence z ošetřovatelského hlediska – režimová opatření, monitoring prostředí, ošetřovatelské postupy
 • Komunikace v neonatologii, možnosti sociální pomoci, paliativní péče
 • Hojení ran a ošetřování stomií - současné možnosti a trendy v neonatologii
 • Periventilační péče u novorozenců z ošetřovatelského pohledu
 • Následná péče v neonatologii – dlouhodobé sledování dětí s rizikem poruchy dalšího vývoje
 • Praktické aspekty enterální výživy nedonošených dětí
 • Volná sdělení a postery

Podmínky účasti:

 • Registrační poplatek při registraci do 30. 9. 2017: 700 Kč včetně DPH
  Zahrnuje účast na přednáškách, dva obědy a občerstvení během přednášek.
  Při registraci po 30. 9. 2017 a na místě: 800 Kč včetně DPH.
 • Slavnostní večer v hodnotě 650 Kč není v ceně registračního poplatku.
 • Registrační poplatek i slavnostní večer, prosím, uhraďte na účet 2107918128/2700, variabilní symbol 179408.

  Poplatek nelze hradit poštovní poukázkou.

 • Zahraniční platby: č. účtu: 2107918128/2700, IBAN: CZ4427000000002107918128, SWIFT: BACXCZPP.
 • Přihlášky k aktivní účasti odešlete do 15. 9. 2017. Organizační výbor si vyhrazuje právo výběru přednášek a zařazení do jednotlivých sekcí. O výsledku budete včas informováni.
 • Abstrakta přijatých sdělení, včetně posterových, zamýšlí organizátor akce vydat na CD jako součást kongresových materiálů (s ISBN číslem). Dále budou uveřejněny v Neonatologických listech ISSN 1211-1600. Souhlas vyjádříte prostřednictvím webového formuláře. V tomto případě prosíme o zaslání v textové podobě, vyjímečně v powerpointu nejpozději do 15.9.2017. Abstrakta nahrajte ve formátu word nebo powerpoint ve formuláři níže, popř. zašlete na emailovou adresu knihovna@nemcb.cz.
 • Postery (max. šířka 1 m, výška 2 m - doporučejeme 1,5 m). Abstrakta k posterům zasílejte na adresu knihovna@nemcb.cz.
 • Přihlášky k pasivní účasti odešlete do 24. 10. 2017.

  Ukončení registrace na Ošetřovatelskou konferenci pro NZLP z důvodu naplnění kapacity sálu.

 • Přihláškový formulář naleznete na www.cbneonatologie2017.cz. Přihlašování je možné pouze přes webové stránky.

Ubytování

Pro účastníky kongresu je zajištěna rezervace pokojů v Clarion Congress Hotelu a dalších ubytovacích kapacitách do 1. 10. 2017. Pokoje v hotelu Clarion popř. i další alternativy ubytování si, prosím, objednávejte přímo na níž uvedeném kontaktu.

Kontakt:
Jana Masáčková,
masackova@cksaturn.cz,
386 100 147, 725 582 195

Akce bude zařazena do kreditního systému dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

SHRNUTÍ: DŮLEŽITÁ DATA

Přihlášky k aktivní účasti odešlete do 15. 9. 2017
Přihlášky k pasivní účasti odešlete do 24. 10. 2017

Abstrakta a abstrakta k posterům odešlete do 15. 9. 2017

Rezervace ubytovacích kapacit do 1. 10. 2017

Kontakty

 

Úhrady a platby:

Jitka Bedriová
tel.: +420 38 787 2219
e-mail: bedriova@nemcb.cz

Obchodní oddělení (firemní účast):

Ing. Jitka Bouzková
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: bouzkouva.jitka@nemcb.cz

Kongresová kancelář:

Mgr. Aneta Jirušová
tel.: +420 38 787 2014
e-mail: jirusova.aneta@nemcb.cz

Závazná přihláška k účasti

Přihlášky možno zadávat do 24. 10. 2017, po tomto datu prosíme kontaktujte Mgr. Blanku Záleskou (knihovna@nemcb.cz). Platby registračních poplatků po tomto datu jsou možné pouze v hotovosti na místě za zvýšenou sazbu!

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

XXXIII. NEONATOLOGICKÉ DNY

XXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOREZENCE

Vážení,
dovolujeme si Vás znovu po roce oslovit s nabídkou firemní prezentace na XXXIII. neonatologických dnech a zároveň na XXVI. celostátní konferenci ošetřovatelských profesí pracujících v péči o novorozence. Tento rok dochází k zásadní změně, protože tyto dvě akce budou probíhat současně. V příloze Vám tedy zasíláme rozdělení firemní účasti do dvou souborů – dva druhy akcí. Právě z tohoto důvodu je důležité zvážit, zda se budete účastnit pouze jedné z výše uvedených akcí, nebo se rozhodnete účastnit se obou. S tím také souvisí přihlašování Vaší účasti (registrace) na webových stránkách, které budou k dispozici od konce tohoto týdne. Co se týká samotného programu, ten bude zhotovený cca měsíc před samotnou akcí. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na nás.

XXXIII. NEONATOLOGICKÉ DNY

Vážení,
dovolujeme si Vám představit letošní rozvržení firemní účasti, která bude rozdělena do tří kategorií:

1. GENERÁLNÍ PARTNER

 • 2 prezenční stoly v bezprostřední blízkosti vstupu do hlavního sálu + 6 židlí
 • 6 plných registrací pro firemní zástupce v ceně
 • Banner nad pódiem, roletka u vstupu do hl. sálu
 • Logo v sekci Generální partner v CD sborníku abstrakt
 • Logo v sekci Generální partner na webu www.cbneonatologie2017.cz s proklikem na stránky vystavovatele
 • Logo na 4. straně obálky programové brožury
 • Možnost produktové reklamy v CD sborníku abstrakt
 • Vklad v rozsahu 1 – 3 materiálů do kongresových tašek zdarma

Cena: 280 000 Kč + DPH

2. Hlavní partner

 • 2 prezenční stoly + 4 židle poblíž hlavního vchodu
 • 4 plné registrace pro firemní zástupce v ceně
 • Banner svěšený z galerie přiléhající k hledišti nebo 1 roletka na pódiu
 • Logo v sekci Hlavní partner v CD sborníku abstrakt
 • Logo v sekci Hlavní partner na webu www.cbneonatologie2017.cz s proklikem na stránky vystavovatele
 • Logo na 4. straně obálky programové brožury
 • Možnost produktové reklamy na projekční ploše v rámci přestávky
 • Vklad v rozsahu 1 – 3 materiálů do kongresových tašek zdarma

Cena: 210 000 Kč + DPH

3. Partner

 • 1 prezenční stůl + 4 židle
 • 4 plné registrace pro firemní zástupce v ceně
 • Banner svěšený z galerie na 2. pozici od podia nebo 1 roletka vedle pódia
 • Logo v sekci Partner v CD sborníku abstrakt
 • Logo v sekci Partner na webu www.cbneonatologie2017.cz s proklikem na stránky vystavovatele
 • Logo na 3. straně obálky programové brožury
 • Možnost loga na projekční ploše v rámci přestávky
 • Vklad v rozsahu 1 – 3 materiálů do kongresových tašek zdarma

Cena: 70 000 Kč + DPH

DALŠÍ MOŽNOSTI PREZENTACE:

Inzerce ve Sborníku přednášek

Náklad 600 ks, vydáno na CD s ISBN, plnobarevný formát, distribuce všem účastníkům kongresu při registraci a zařazení sborníku ve formě povinného výtisku do vybraných veřejných knihoven.

 • 2. strana sborníku 15 000 Kč + DPH
 • Poslední strana sborníku 10 000 Kč + DPH
 • 1 strana uvnitř sborníku 5 000 Kč + DPH
Vklad firemních materiálů do kongresových tašek

Cena za 1 vložený materiál pro zájemce, kteří nebudou vystavovat 5 000 Kč + DPH

Umístění loga v prostorách společenského sálu

Cena za samostatné logo pro zájemce, kteří nebudou vystavovat 5 000 Kč + DPH

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Uzávěrka termínu přihlášek pro firemní účast vystavovatelů je stanovena do 2. 10. 2017!

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně firemní účasti, kontaktujte mne, domluvíme se na formě spolupráce. V případě Vašeho zájmu zúčastnit se tohoto sjezdu, prosím, o zaslání loga Vaší firmy v PDF formátu pro tisk programové brožury, kde budou loga rozdělena podle kategorie vystavovatele. Zároveň bychom Vás rádi požádali, zda by z Vaší strany bylo možné nám poskytnout propagační materiály (bloky, propisky apod.), které bychom vložili do kongresových tašek tohoto sjezdu. Pokud budete mít další požadavky týkající se např. možnosti využití elektrického připojení, neváhejte se na nás obrátit. Dotazy ohledně fakturace a plateb směřujte na kolegyni Jitku Bedriovou: bedriova@nemcb.cz, 387 872 219. Bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107918128/2700. Variabilní symbol: 179408.

Děkuji.
S pozdravem
Ing. Jitka Bouzková
Obchodní oddělení

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
České Budějovice 370 01,
tel: +420 387 872 229,
email: bouzkova.jitka@nemcb.cz

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOREZENCE

1. GENERÁLNÍ PARTNER

 • Pořadatel zajistí vystavovateli 2 stoly a 4 židle
 • V ceně jsou zahrnuty 4 registrace pro firemní zástupce zdarma
 • Logo GENERÁLNÍHO PARTNERA bude umístěno v programové brožuře
 • V případě zájmu bude umístěno firemní logo v čele jednacího sálu

Cena: 25 000 Kč + DPH

2. Hlavní partner

 • Pořadatel zajistí vystavovateli 2 stoly a 4 židle
 • V ceně jsou zahrnuty 4 registrace pro firemní zástupce zdarma
 • Logo HLAVNÍHO PARTNERA bude umístěno v programové brožuře

Cena: 20 000 Kč + DPH

3. Partner

 • Pořadatel zajistí vystavovateli 1 stůl a 2 židle
 • V ceně jsou zahrnuty 2 registrace pro firemní zástupce firmy zdarma
 • Logo PARTNERA bude umístěno v programové brožuře

Cena: 15 000 Kč + DPH

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Uzávěrka termínu přihlášek pro firemní účast vystavovatelů je stanovena do 2. 10. 2017!

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně firemní účasti, kontaktujte mne, domluvíme se na formě spolupráce.
V případě Vašeho zájmu zúčastnit se tohoto sjezdu, prosím, o zaslání loga Vaší firmy v PDF formátu pro tisk programové brožury, kde budou loga rozdělena podle kategorie vystavovatele.
Zároveň bychom Vás rádi požádali, zda by z Vaší strany bylo možné nám poskytnout propagační materiály (bloky, propisky apod.), které bychom vložili do kongresových tašek tohoto sjezdu.
Pokud budete mít další požadavky týkající se např. možnosti využití elektrického připojení, neváhejte se na nás obrátit.
Dotazy ohledně fakturace a plateb směřujte na kolegyni Jitku Bedriovou: bedriova@nemcb.cz, 387 872 219.
Bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107918128/2700. Variabilní symbol: 179408.

Děkuji.
S pozdravem
Ing. Jitka Bouzková
Obchodní oddělení

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
České Budějovice 370 01,
tel: +420 387 872 229,
email: bouzkova.jitka@nemcb.cz

Seznam partnerů

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Copyright

By Jitka Erbenová (cheva) (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Autor: Hans Lemuet (Spone) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5919722